Sector agroalimentari

 • Sector hortofrutícola, agroalimentari i vitivinícola
  • Gestió de finques, cultius, sembres, vinyes i anyades.
  • Controls del processos com: recol•lecció, classificació per categories, elaboració, envasat, embotellat, maduració, etc.
  • Anàlisi de rendiments comparatius per producte, anyada
  • Identificació de lots en sitges, dipòsits i barriques
  • Control i gestió de minves teòriques i reals de producció
  • Gestió de treballs per operari