Productes del mar

 • Sector productes del mar
  • Identificació unitària de peces nobles i identificació de lots en dipòsits, caixes
  • Controls del processos com: classificació per talles i categories, elaboració i transformació, envasat, congelat, trossejats, filetejat, marinats i escabetxos, etc.
  • Anàlisi de rendiments per línia de procés. Comparativa escandalls teòrics i reals.
  • Control i gestió de minves teòriques i reals de producció
  • Controls de qualitat. Gestió d’incidències