Usem cookies pròpies i de tercers permillorar els nostres serveis.
Pot obtenir més informació en l'apartat de Política de Cookies
[ Accepto ]

Software MXTime

 • MXTime

  Coneix la dedicació dels membres del teu equip de forma inmediata

  Tan bon punt les tasques es van duent a terme i, quan hi ha connexió a internet, es comuniquen al sistema central. Així, per exemple, des d’administració es pot revisar les tasques fetes pels membres de l’equip i es pot tenir en compte aquesta informació per a generar les corresponents factures. Encara que algun membre de l’equip estigui desplaçat, si té connexió a internet, la seva dedicació estarà disponible.


  Revisa els productes i/o materials utilitzats

  Els membres de l’equip poden indicar quins materials i/o quins productes han usat per tal de realitzar una tasca concreta. Aquesta informació queda disponible i associada a una tasca o projecte, facilitant així per exemple la seva facturació o la gestió de l’estoc.


  Planifica fàcilment

  Amb MXTime podràs veure la càrrega de treball dels membres del teu equip amb Diagrames de Gantt , amb calendaris agrupats i múltiples informes que t’ajudaran a prendre millors decisions de planificació


  Comunica’t eficientment

  Crea tasques que el teu equip rebrà al moment quan tinguin connexió a internet. Dóna’ls instruccions de les tasques i adjunta documentació per tal que la realització de la tasca sigui més àgil. A més disposareu d’una pissarra virtual on anotar informació, idees o suggeriments i convertir aquestes comunicacions en tasques a realitzar fàcilment.


  Gestiona els imprevistos que afecten a la planificació

  Si es produeixen imprevistos pots consultar en quin estat estant les tasques i quina és la planificació que hi havia prevista, podent crear fàcilment noves tasques, replanificar les actuals i transferir tasques entre membres de l’equip.


  Analitza la informació

  Consulta la dedicació exacta de cada tasca, revisa les anotacions i els materials usats que han indicat els membres de l’equip. Utilitza aquesta informació per a revisar possibles desviaments en projectes i per a assegurar la facturació de totes les tasques i materials.


  Des de dispositius mòbils i PC des de qualsevol lloc. Fins i tot Offline!

  MXTime està disponible per a diferents versions de sistemes operatius de dispositius mòbils, tauletes i PC . Pots treballar amb diverses funcionalitats de MXTime inclús sense connexió a internet. Les dades es sincronitzen al rebre connexió de nou. Consulta’ns les opcions de compatibilitat amb els sistemes que usen els teus dispositius sense cap compromís.


  Protegeix el teu coneixement

  El sistema MXTime s’instal•la a les teves instal•lacions i és accessible des dels dispositius i terminals que tu configuris. Les teves dades es guarden en el teu entorn i en els dispositius que tu hagis configurat, facilitant-te així la custòdia de les dades.


  Importa / Exporta dades

  Els tècnics de MXSoftware podem adaptar i muntar un mòdul específic que interactuï amb el sistema MXTime per tal de facilitar la importació de dades, com podrien ser els projectes i/o les tasques, i també faciliti la exportació de dades de dedicació dels membres de l’equip en cada projecte i/o tasca. Consulta’ns per a més informació sense cap compromís.


  Modificació i nous informes

  Els tècnics de MXSoftware podem adaptar informes del sistema MXTime i podem configurar-ne de nous si es necessiten, així disposaràs de les consultes de la informació del sistema de la forma que et vagi millor.

  MXTimeQuality

  A la potència de planificació del sistema MXTime s’hi afegeix una solució adaptada a la recollida de dades de qualitat, per agilitzar tan la recollida com l’anàlisi i el seguiment de les incidències i accions correctives i també la interacció amb altres usuaris que poden ser informats de la necessitat de l’acció correctiva (electricistes, mecànics, etc.).

  Administra els plans d’acció i no et perdis cap tasca

  Crea els plans d’acció que la teva organització necessiti, determina quines tasques cal dur a terme en cadascun d’ells, la seva periodicitat i la planificació.


  Gestiona les incidències i les accions correctives

  Podràs determinar quines possibles incidències es poden produir en cadascuna de les tasques del pla d’acció, i proposar diferents accions correctives a les persones encarregades de realitzar-les. Des d’un panell de control podràs revisar quines d’elles estan ja planificades, quines ja estan en curs i quines estan tancades i resoltes.


  Configura’t la recollida de dades

  Amb les plantilles podràs configurar la recollida de diversos valors segons la informació que t’interessi de cada tasca.


  Analitza les tendències

  Si es produeixen imprevistos pots consultar en quin estat estant les tasques i quina és la planificació que hi havia prevista, podent crear fàcilment noves tasques, replanificar les actuals i transferir tasques entre membres de l’equip.


  MXTimeQuality

  A la potència de planificació del sistema MXTime s’hi afegeix una solució adaptada a la recollida de dades de qualitat, per agilitzar tan la recollida com l’anàlisi i el seguiment de les incidències i accions correctives i també la interacció amb altres usuaris que poden ser informats de la necessitat de l’acció correctiva (electricistes, mecànics, etc.).

  Administra els plans d’acció i no et perdis cap tasca

  Crea els plans d’acció que la teva organització necessiti, determina quines tasques cal dur a terme en cadascun d’ells, la seva periodicitat i la planificació.


  Gestiona les incidències i les accions correctives

  Podràs determinar quines possibles incidències es poden produir en cadascuna de les tasques del pla d’acció, i proposar diferents accions correctives a les persones encarregades de realitzar-les. Des d’un panell de control podràs revisar quines d’elles estan ja planificades, quines ja estan en curs i quines estan tancades i resoltes.


  Configura’t la recollida de dades

  Amb les plantilles podràs configurar la recollida de diversos valors segons la informació que t’interessi de cada tasca.


  Analitza les tendències

  Si es produeixen imprevistos pots consultar en quin estat estant les tasques i quina és la planificació que hi havia prevista, podent crear fàcilment noves tasques, replanificar les actuals i transferir tasques entre membres de l’equip.


  MXTimeMaintenance

  A la potència del sistema MXTime s’hi afegeix una solució adaptada a les necessitats del manteniment preventiu i del manteniment no planificat de màquines i equipaments, oferint una visió de l’escandall configurat i facilitant més la interacció amb el sistema per aquest ús concret.

  Defineix l’escandall dels teus equipaments i agilitza el control de l’estoc

  Podràs definir l’escandall dels equipaments i en l’execució de les tasques informar de quins materials de l’escandall s’ha utilitzat per dur a terme la tasca per tal que tinguis tota la informació i facilitar-te la gestió de l’estoc dels materials.


  No et perdis cap manteniment preventiu

  Podràs determinar quines possibles incidències es poden produir en cadascuna de les tasques del pla d’acció, i proposar diferents accions correctives a les persones encarregades de realitzar-les. Des d’un panell de control podràs revisar quines d’elles estan ja planificades, quines ja estan en curs i quines estan tancades i resoltes.


  Registra manteniments no planificats

  Registra les tasques fetes en el dia a dia i que no s’havien previst, indica a quin dels equipaments s’ha dut a terme i si ha set necessari utilitzar alguna peça de l’escandall.