Usem cookies pròpies i de tercers permillorar els nostres serveis.
Pot obtenir més informació en l'apartat de Política de Cookies
[ Accepto ]

Projectes MX SOFTWARE

Aplicacions mòbils

Implantació d’una App per a mòbils que permet als usuaris consultar dades especifiques de la seva organització a temps real des del seu dispositiu mòbil. La App permet fer la configuració de permisos per usuari per tal que cada usuari tingui accés a les dades que pot consultar.
Software MXERP

Escorxadors

Implantació del sistema MXERP pel control total de la producció i la traçabilitat de l'escorxador i la sala de desfer, control d'escandalls i minves de la sala de desfer per operari o equips. La solució inclou la gestió de la recepció dels animals a l'escorxador, el sacrifici, la gestió de corts, la identificació canal a canal , marcatge i classificació, el desfer, l'emmagatzematge i congelat intern i extern, l'expedició i tota la gestió documental associada (liquidacions, comandes, albarans, factures, cartera, documents registre de sacrifici, annexes oficials, controls SAE, intrastat, etc.)
Software MXERP sector carni

Empreses de Sales de Desfer

Implantació del sistema MXERP pel control total de la producció i la traçabilitat amb codi de barres de la sala de desfer. Gestió de controls de quantitat desfeta per operari i estudis de rendiments per partida i/o operari, control de minves i gestió documental (albarans, factures, etc.)

Empreses d’embotits i curats

Implantació del sistema MXERP específic per a la fabricació d'embotits cuits i curats. Solució de control de la fabricació, traçabilitat per codi de barres, etiquetatge, expedició i gestió específica per a la fabricació d'embotits cuits i curats amb gestió documental (albarans, factures, etc.). Control de minves de producte en entrades i sortides per assegurar les condicions òptimes de producte. S’inclou mòdul de punt de venda per a venda al detall.

Empreses de Distribució

Implantació del sistema MXERP adaptat a les necessitats d’ empreses de distribució. Gestió d’estoc integral amb controls d’estocs mínims, màxims, estoc real i teòric amb controls de verificació d'existències i avisos en el moment de les sortides/entrades de productes. Controls de comptes de client i riscos. Implantat el mòdul d'enviament automàtic i centralitzat de documents per mail a clients i proveïdors permetent configurar enviaments per departaments a on es vol enviar els documents en qüestió (pressupost, comanda, albarà, factura, etc.). Gestió de RMA documental per tal de poder gestionar diferents motius de retorn de material. Integració amb botiga online en Prestashop i publicació de factures de venta descarregables des de la web.

Empreses de productes lactis

Implantació del sistema MXERP per la gestió de la planificació i producció de productes lactis amb reserves de comandes i reserves en les fabricacions. Gestor complert de la cadena de subministrament de producte amb gestió d'escandalls de producció amb gestió de costos i rendiment per processos, número d'operaris, etc. Gestió d'estocs amb ubicacions, propostes de lots segons caducitat (FIFO), expedicions segons reserves i connexió amb sitges de dosificació per les diferents formulacions. També s'implanta tota la gestió documental de vendes i clients que permet tenir tota la gestió de traçabilitat i la gestió d'escandalls de producció totalment centralitzada i automàtica.

Empreses de Pernils

Implantació de la solució vertical del sistema MXERP específicament per una empresa de pernils i paletes. Es realitza la identificació peça a peça de pernils i paletes amb codi de barres. Identificació unitària per analitzar rendiments i minves i controlar la gestió de fases de curació: recepció, classificació per tipus i mida, salat, rentat, post-salat, curació, mantega, desossat i expedició.

Empreses d’elaboració de llom

Implantació del sistema MXERP pel control total de la fabricació específicament de llom embotit i fer-ne el control i gestió de tots els processos: recepció, fabricació, embotit, curat, envasat, llescat i expedició. Amb tecnologia RFID es realitza automàticament l'estoc, traçabilitat i control de minves durant el procés d'assecat.

Software per a empreses de servei

Implantació de la solució vertical de MXERP adaptada a les empreses de serveis. Integració de les tasques realitzades pels operaris en els diferents llocs de treball mitjançant tablets i transmissió electrònica de les dades, generació de les dades per a la confecció de pagaments. Control dels materials subministrats i facturació a clients i integració amb el banc per a fer els pagament, gestió de cursos de prevenció de riscos laborals i gestió de revisions mèdiques.

Altres

  • Connexió amb Botiga Online: Implantació del mòdul connector del MXERP amb Prestashop per integrar el sistema MXERP amb Prestashop a nivell de comandes, integració de preus, actualització d’estocs, sincronització de taules mestres (articles, fabricants, ...)
  • Connexió del sistema MXERP amb màquines de venda desatesa per la generació automàtica de documents d'abastiment i de consums de les màquines
  • Aplicació de monitorització on-line, emmagatzemament d'històrics i impressió de resultats d'un procés de neteja CIP (Clean-in-Place) per a una empresa química. El sistema es connecta a un PLC Siemens, un PLC Omron i a una bàscula durant el tot procés per permetre monitoritzarla gràficament i en el moment de finalitzar indica la seva conformitat.
  • Col•laboració en el desenvolupament del software del sistema de transport en bicicleta Girocleta
  • Col•laboració en el desenvolupament de diversos software usant tecnologia RFID en diversos camps
  • Desenvolupament de software pel sector veterinari per la captura de densitats òptiques des de lectors ELISA (Biotek, Multiskan, Tecan, etc.) i la interpretació gràfica dels resultats obtinguts
  • Desenvolupament de software de control i gestió de fotocèl•lules