Usem cookies pròpies i de tercers permillorar els nostres serveis.
Pot obtenir més informació en l'apartat de Política de Cookies
[ Accepto ]

Software MXERP

 • Facturació
  • Gestió documental avançada, rebuts, acords comercials de venta i compra, tarifes, descomptes, incoterms, instrastat
  • Enviament per mail de comandes, albarans i factures a clients i proveïdors
  • Controls de marges mínims de venda
  • Avisos i controls de venciments
  • Traçabilitat per usuari i terminal d’accés
  • Normes bancàries SEPA, Factura-e i EDI
 • Gestió d'Estoc
  • Gestió de magatzems interns i externs
  • Multi unitat
  • Gestió d’ubicacions
  • Previsió i planificació d’estoc (MRP)
  • Reserves d’estoc
  • Estoc real i Estoc teòric
  • Gestió FIFO i LIFO
  • Controls de caducitats i consums preferents
  • Valoració d’estocs
 • Fabricació
  • Processos d'elaboració i processos de desfer
  • Gestió d'escandalls teòrics i reals
  • Planificació d'Ordres de Fabricació (MRP)
  • Reserves d’estoc (MRP)
  • Receptes i dosificacions
  • Incidències de fabricació
  • Gestió de consums FIFO i LIFO
  • Controls de caducitats i consums preferents
 • Traçabilitat
  • Control gràficament des de la recepció, fabricació, emmagatzematge i fins a expedició
  • Controls de lots i caducitats en matèries primeres i matèries auxiliars
  • Informes i visió de traçabilitat des del destí i des de l’origen per partides/lots
  • Etiquetatge amb codi de barres o identificació amb RFID tant del producte com de contenidors i ubicacions
  • Gestió d’alarmes i avisos
 • Recepció
  • Recepció de matèria primera i matèria auxiliar
  • Identificació amb etiquetatge amb codi de barres o RFID
  • Gestió de lots i albarans de proveïdors i caducitats
  • Gestió d'incidències de recepció
  • Gestió de devolucions
 • Expedició
  • Expedició automàtica amb RFID o semiautomàtica amb lector de codis de barres
  • Expedició Multi Unitat (palets, caixes, unitats, quilos, etc.) amb autocompletat d’unitats configurable i possibilitat de treball amb pes fix o pes variable
  • Control de data de producció, caducitat i consum preferent
  • Etiquetatge multi idioma
  • Expedició multi lot
  • Picking
  • Opcions de punts de venda
 • Mòdul Connexió Prestashop
  • Recepció automàtica de comandes
  • Sincronització automàtica de clients
  • Sincronització automàtica de productes i estocs
  • Publicació de preus per tarifes amb configuració d’excepcions
  • Tarifa web general i tarifes personals de clients
 • Fitxes tècniques
  • Elaboració de Fitxes tècniques per producte multi idioma
  • Gestió d'informació d’al•lèrgens
  • Gestió d'informació d’anàlisis químiques
  • Gestió d'ingredients
  • Gestió de presentacions en diferents unitats
 • Anàlisis estadístiques i de Costos
  • Costos estructurals
  • Costos comercials
  • Costos de fabricació, escandalls teòric i reals
  • Anàlisis de compres i ventes
  • Rendiments
  • Anàlisis de beneficis
  • Gràfics d’estudi
  • Quadre de comandaments
 • APPCC
  • Estudis complets de Punts crítics
  • Mesures de Control, Límits crítics, Accions correctives
  • Processos de monitorització
  • Roba i elements de protecció, Revisions, Formació de Personal
 • CRM
  • Comunicacions amb Clients/Proveïdors
  • Activitat
  • Gestió d’oportunitats
  • Cartera Comercial
  • Quadre de comandaments
  • Gestió documental