Usem cookies pròpies i de tercers permillorar els nostres serveis.
Pot obtenir més informació en l'apartat de Política de Cookies
[ Accepto ]

Avís legal

Avís legal

TITULAR WEB

En compliment de la Ley 34/2002 de 11 de juliol de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS SL (Inscrita en el registre mercantil Volum 42355, Foli 161, Fulla B 405017, Inscripció 1) l’informa de que és titular del website www.mxsoftware.net. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada llei, MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS SL informa de les següents dades: El titular d’aquesta pàgina web es MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS SL, amb CIF B64465164 i domicili social a C/ VILAMIROSA No 92, 08560 MANLLEU inscrita en el Registre Mercantil en el Volum 42355, Foli 161, Fulla B 405017, Inscripció 1. L’adreça de correu electrònic de contacte amb la empresa és info@mxsoftware.net.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Ley Orgánica 34/2002, de 11 de Juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico Ley 56/2007, de 28 de desembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. Reglamento (UE) 2016/679 27 d'Abril del 2016. (GPDR) i la Ley orgánica 3/2018, de 5 de Desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia de drets digitals (LOPDGDD)

En cas de que una autoritat competent declari nul·litat de qualsevol de les disposicions d’aquest Avís Legal, les restants disposicions seguiran essent vàlides i vinculants per ambdues parts, a excepció que aquesta autoritat resolgui una altra cosa expressament.

Amb caràcter general les relacions entre MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, es troben sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyoles. Per a qualsevol conflicte derivat de la interpretació de les mateixes, les parts es sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altra fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari de la pàgina web, sempre que això no sigui contrari al dispost en l’article 29 de la LSSI.


POLÍTICA DE PRIVACITAT

A efecte del previst en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal aquest website disposa de la informació a l'usuari exigida per la mateixa. Abans de facilitar qualsevol de les seves dades de caràcter personal, tant per formularis disponibles o bé per qualsevol altre mitjà de contacte consulti la nostra Política de Privacitat en el punt “INFORMACIÓ DE POLÍTICA DE PRIVACITAT” que trobarà més endavant en aquesta mateixa pàgina.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de la pàgina web www.mxsoftware.net, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de la pàgina web www.mxsoftware.net ni tan sols citant les fonts, a excepció del consentiment per escrit de MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L.

MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús a l'Usuari dels seus drets de propietat intel·lectual i industrial ni sobre qualsevol altre dret relacionat amb la present pàgina web i els serveis oferts en la mateixa.


POLÍTICA DE COOKIES

MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L NO utilitza Cookies permanents pròpies, tan sols utilitza Cookies de Sessió en la navegació de l’usuari pel seu website. Cal destacar que la navegació en la pàgina web pot comportar la utilització de Cookies de tercers (a les quals MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L no hi té accés) per a la visualització de mapes de OpenStretMap.

Seguint la política de protecció de dades de la empresa, MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS SL informa que en el supòsit que s’usessin cookies, aquestes associen l’usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen ni el nom ni cognoms de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de mode que l’informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés a la website de MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L. no serà preceptiva la instal·lació de cookies encara que l’ús d’alguns serveis podria ser limitat. Consulti tots els detalls de la nostra política de cookies en el punt “INFORMACIÓ DE POLÍTICA DE COOKIES” que trobarà més endavant en aquesta mateixa pàgina.


CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ

Aquesta web té per objectiu facilitar als usuaris informació sobre els serveis oferts per MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L, així com poder cursar una petició d’informació dels mateixos a través dels mitjans de contacte disponibles d’aquesta pàgina web, en qualsevol dels casos està dirigit exclusivament a persones físiques o jurídiques amb plena capacitat d’obligar-se.

MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L es reserva el dret a modificar el present avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la industria. En aquests supòsits, MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posta en pràctica per aquesta motiu recomanem revisar aquest avís legal cada vegada que accedeixi a la nostra pàgina web.

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, en cap cas, l’inici d’una relació comercial amb MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L.

Aquestes condicions són d’aplicació per a qualsevol Usuari que accedeixi a la present pàgina web. L’Usuari es compromet a utilitzar la present pàgina web, amb continguts i serveis de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les bones costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es presten a través d’aquesta amb finalitats o efectes il·lícits, essent contraris o lesius d’interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra forma, puguin danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en la pàgina web.

L’usuari haurà d’establir les mesures de seguretat de caràcter tècnic adequades per evitar accions no desitjades en el seu sistema d’informació, arxius i equips informàtics emprats per accedir a Internet i, en especial, a aquesta pàgina web i/o els continguts, essent conscient de que Internet no és un medi totalment segur. MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L es reserva el dret a sol·licitar el registre dels usuaris per accedir a determinats serveis o informació de la pàgina web i/o dels continguts, per al que se li proporcionaria un mètode d’autentificació, com podria ser una contrasenya que permeti la identificació personal de l’usuari (“nom” i “contrasenya”) junt amb les condicions particulars dels mencionats accessos. MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web podent inclús limitar o no permetre l’accés a aquesta informació a certs usuaris.

El Website de MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L està traduït al català, de conformitat amb lo establert en l’article 3 de la Constitució Espanyola de 1978 i els seus Estatuts d’Autonomia. S’exclou de la traducció les normes jurídiques.


ENLLAÇOS A LA PÀGINA WEB

Qualsevol tercer que volgués introduir enllaços des de les seves pròpies pàgines web a aquesta pàgina web haurà de complir amb totes les condicions exigides legalment sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la llei, no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i a les bones costums.

L’enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal de la pàgina web i no podrà reproduir-la de cap altra forma. Quedarà en tot cas prohibit establir frames o marcs de qualsevol tipus que embolcallin a la pàgina web o permetin la visualització dels continguts a través d'adreces d'Internet diferents a la de la pàgina web i, en cap cas, quan es puguin visualitzar conjuntament amb continguts aliens a la pàgina web de forma que:

1. Pugui produir error, confusió o engany en els usuaris sobre la veracitat de la procedència dels serveis o continguts. 2. Suposi un acte de comparació o imitació deslleial. 3. Serveixi per aprofitar la reputació de la marca, prestigi o manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L, els seus serveis, socis, empleats, clients o col·laboradors. 4. De qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació aplicable i vigent en cada moment.

En cap cas, s’expressarà en la pàgina on s’ubiqui l’enllaç, que MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L ha donat el seu consentiment per la inserció de l’enllaç o que d’altra forma patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominada de MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L dins de la pàgina del remitent, a excepció dels casos permesos per la llei o expressament autoritzats per MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L i sempre amb lo establert en aquesta clàusula.

MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L es reserva el dret a exercir quantes accions li corresponguin en dret per qualsevol enllaç fet per tercers a la pàgina web que suposi una vulneració dels seus legítims drets o d’aquells de tercers, proveïdors, col·laboradors o entitats associades d’aquesta.


EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITATS

Les informacions presentades en aquesta web són de caràcter orientatiu quedant MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L exempt de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d’exactitud, efectivitat o actualització en aquesta informació. MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L es reserva el dret a modificar el contingut de la pàgina web sense previ avís i sense cap tipus de limitació.

MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L adopta mesures per evitar qualsevol dany als usuaris del seu website es poguessin derivar de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, per el qual tampoc assumeix cap responsabilitat en quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

S‘exonera a MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sorgir a l'usuari com a conseqüència d’errors, defectes u omissions, en la informació facilitada per MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L sempre que procedeixi de fonts alienes a MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L

En tot cas, MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de la Empresa. Tota responsabilitat serà del tercer, ja sigui proveïdor, col·laborador, associacions, organismes públics o entitats associades.

Queda prohibit l’accés, registre, navegació, utilització, allotjament i/o descàrregues de materials i/o ús dels serveis del website i/o continguts de MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L per part de menors d’edat. En particular, MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L no garanteix que els Usuaris utilitzin el Portal i els continguts de conformitat amb el present Avís Legal, ni que ho facin de forma diligent i prudent.

La present informació regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom del domini www.mxsoftware.net les quals els usuaris assumeixen i es comprometen a respectar, davant de qualsevol dubte o consulta de les mateixes, així com dels nostres serveis pot contactar amb nosaltres al correu electrònic info@mxsoftware.net en els termes establerts en aquest avís legal.