Usem cookies pròpies i de tercers permillorar els nostres serveis.
Pot obtenir més informació en l'apartat de Política de Cookies
[ Accepto ]

Sector carni

 • Mòduls específics per escorxadors
  • Gestió de partides i controls de país d’origen, guies sanitàries (REGA i certificacions SAE) i camions.
  • Gestió de corts i ubicacions
  • Gestió de baixes de transport, de cort i decomisos totals i parcials
  • Gestió de pesatge i identificació unitària de canals (codi barres o RFID)
  • Classificació per pes, sexe, percentatge magre, denominació
  • Planificació de marcatges canals segons previsió de comandes
  • Gestió de liquidació de partides i de taxes
  • El mòdul concret d’escorxador també es connecta amb sistemes d’obtenció del percentatge de greix i magre (Autofom, Carometec) i amb sistemes de marcatge (Automarker o d'altres amb tinta alimentària) per facilitar la classificació i els processos posteriors al pesatge de canals
 • Mòduls específics per sala d’especejament
  • Identificació unitària de producte obtingut a la sala (codi barres o RFID) en diferents unitats segons necessitat i producte
  • Escandall de desfer per tipus de tall i per necessitats de comandes. Gestió de minves. Gestió d'incidències de procés.
  • Control i rendiments de treball per operari, equip d’operaris o línia de producció
  • Gestió de productes amb varis processos de producció i gestió de productes amb productes intermitjos (Ex. Pernil 4D, Pernil 5D, etc.)
 • Mòdul específics per fàbrica i assecadors de pernil
  • Identificació unitària per pernil, canyes o barres, contenidors, gàbies, carros, perxes aèries, etc. (codi barres o RFID)
  • Classificació en fresc per tipus de pernil, tipus de tall i mida
  • Gestió de processos com: salat, rentat, respatllat, post-salat, curació, controls de merma, manteca, desossat, llescat, envasat, etc.
  • Control de minves teòriques i reals per procés
  • Rendiments per tipus pernil, mida, proveïdor i partida
  • Contempla les normatives més exigents en matèria de traçabilitat i les específiques del pernil (ibèric, D.O., serrà, etc.).
  • Gestió incidències.
  • Connexió amb PLCs i sondes pt100 per contrastar les condicions de cambres i assecadors amb els dies de procés i minves reals.
 • Mòduls específics per fàbrica d’embotits cuits i curats, elaborats
  • Identificació unitària de peces nobles i canyes o barres, contenidors, gàbies, carros, perxes aèries, etc. (codi barres o RFID)
  • Procés d'elaboració segons escandall (dosificacions) i contrast d'escandall teòric amb escandall real
  • Gestió de processos específics a cada producte: elaboració, curació, respatllat, llescat, envasat, etc.
  • Control de minves teòriques i reals per procés
  • Gestió de consums FIFO i LIFO. Controls de caducitats i consums preferents
  • Controls de qualitat. Gestió d’incidències.