logoMX
cat / cas  
 
INICI EMPRESA PROJECTES CONTACTE PRODUCTES
avís legal / política de privacitat / política de cookies / condicions generals d'utilització
 

AVÍS LEGALTITULAR WEB

En compliment de la Ley 34/2002 de 11 de juliol de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS SL (Inscrita en el registre mercantil Volum 42355, Foli 161, Fulla B 405017, Inscripció 1) l’informa de que és titular del website www.mxsoftware.net. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada llei, MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS SL informa de les següents dades: El titular d’aquesta pàgina web es MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS SL, amb CIF B64465164 i domicili social a C/ VILAMIROSA No 92, 08560 MANLLEU inscrita en el Registre Mercantil en el Volum 42355, Foli 161, Fulla B 405017, Inscripció 1. L’adreça de correu electrònic de contacte amb la empresa és info@mxsoftware.net.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Ley Orgánica 34/2002, de 11 de Juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico Ley 56/2007, de 28 de desembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal Real Decreto 1720/2007, de 21 de Desembre, per el que s’aprova el Reglamento de Desarrollo de la LOPD.

En cas de que una autoritat competent declari nul·litat de qualsevol de les disposicions d’aquest Avís Legal, les restants disposicions seguiran essent vàlides i vinculants per ambdues parts, a excepció que aquesta autoritat resolgui una altra cosa expressament.

Amb caràcter general les relacions entre MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, es troben sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyoles. Per a qualsevol conflicte derivat de la interpretació de les mateixes, les parts es sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altra fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari de la pàgina web, sempre que això no sigui contrari al dispost en l’article 29 de la LSSI.


POLÍTICA DE PRIVACITAT

A efecte del previst en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal aquest website disposa de la informació a l'usuari exigida per la mateixa. Abans de facilitar qualsevol de les seves dades de caràcter personal, tant per formularis disponibles o bé per qualsevol altre mitjà de contacte consulti la nostra Política de Privacitat en el punt “INFORMACIÓ DE POLÍTICA DE PRIVACITAT” que trobarà més endavant en aquesta mateixa pàgina.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de la pàgina web www.mxsoftware.net, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de la pàgina web www.mxsoftware.net ni tan sols citant les fonts, a excepció del consentiment per escrit de MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L.

MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús a l'Usuari dels seus drets de propietat intel·lectual i industrial ni sobre qualsevol altre dret relacionat amb la present pàgina web i els serveis oferts en la mateixa.


POLÍTICA DE COOKIES

MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L NO utilitza Cookies permanents pròpies, tan sols utilitza Cookies de Sessió en la navegació de l’usuari pel seu website. Cal destacar que la navegació en la pàgina web pot comportar la utilització de Cookies de tercers (a les quals MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L no hi té accés) per a la visualització de mapes de Google.

Seguint la política de protecció de dades de la empresa, MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS SL informa que en el supòsit que s’usessin cookies, aquestes associen l’usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen ni el nom ni cognoms de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de mode que l’informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés a la website de MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L. no serà preceptiva la instal·lació de cookies encara que l’ús d’alguns serveis podria ser limitat. Consulti tots els detalls de la nostra política de cookies en el punt “INFORMACIÓ DE POLÍTICA DE COOKIES” que trobarà més endavant en aquesta mateixa pàgina.


CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ

Aquesta web té per objectiu facilitar als usuaris informació sobre els serveis oferts per MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L, així com poder cursar una petició d’informació dels mateixos a través dels mitjans de contacte disponibles d’aquesta pàgina web, en qualsevol dels casos està dirigit exclusivament a persones físiques o jurídiques amb plena capacitat d’obligar-se.

MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L es reserva el dret a modificar el present avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la industria. En aquests supòsits, MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posta en pràctica per aquesta motiu recomanem revisar aquest avís legal cada vegada que accedeixi a la nostra pàgina web.

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, en cap cas, l’inici d’una relació comercial amb MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L.

Aquestes condicions són d’aplicació per a qualsevol Usuari que accedeixi a la present pàgina web. L’Usuari es compromet a utilitzar la present pàgina web, amb continguts i serveis de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les bones costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es presten a través d’aquesta amb finalitats o efectes il·lícits, essent contraris o lesius d’interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra forma, puguin danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en la pàgina web.

L’usuari haurà d’establir les mesures de seguretat de caràcter tècnic adequades per evitar accions no desitjades en el seu sistema d’informació, arxius i equips informàtics emprats per accedir a Internet i, en especial, a aquesta pàgina web i/o els continguts, essent conscient de que Internet no és un medi totalment segur. MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L es reserva el dret a sol·licitar el registre dels usuaris per accedir a determinats serveis o informació de la pàgina web i/o dels continguts, per al que se li proporcionaria un mètode d’autentificació, com podria ser una contrasenya que permeti la identificació personal de l’usuari (“nom” i “contrasenya”) junt amb les condicions particulars dels mencionats accessos. MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web podent inclús limitar o no permetre l’accés a aquesta informació a certs usuaris.

El Website de MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L està traduït al català, de conformitat amb lo establert en l’article 3 de la Constitució Espanyola de 1978 i els seus Estatuts d’Autonomia. S’exclou de la traducció les normes jurídiques.


ENLLAÇOS A LA PÀGINA WEB

Qualsevol tercer que volgués introduir enllaços des de les seves pròpies pàgines web a aquesta pàgina web haurà de complir amb totes les condicions exigides legalment sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la llei, no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i a les bones costums.

L’enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal de la pàgina web i no podrà reproduir-la de cap altra forma. Quedarà en tot cas prohibit establir frames o marcs de qualsevol tipus que embolcallin a la pàgina web o permetin la visualització dels continguts a través d'adreces d'Internet diferents a la de la pàgina web i, en cap cas, quan es puguin visualitzar conjuntament amb continguts aliens a la pàgina web de forma que:

1. Pugui produir error, confusió o engany en els usuaris sobre la veracitat de la procedència dels serveis o continguts. 2. Suposi un acte de comparació o imitació deslleial. 3. Serveixi per aprofitar la reputació de la marca, prestigi o manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L, els seus serveis, socis, empleats, clients o col·laboradors. 4. De qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació aplicable i vigent en cada moment.

En cap cas, s’expressarà en la pàgina on s’ubiqui l’enllaç, que MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L ha donat el seu consentiment per la inserció de l’enllaç o que d’altra forma patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominada de MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L dins de la pàgina del remitent, a excepció dels casos permesos per la llei o expressament autoritzats per MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L i sempre amb lo establert en aquesta clàusula.

MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L es reserva el dret a exercir quantes accions li corresponguin en dret per qualsevol enllaç fet per tercers a la pàgina web que suposi una vulneració dels seus legítims drets o d’aquells de tercers, proveïdors, col·laboradors o entitats associades d’aquesta.


EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITATS

Les informacions presentades en aquesta web són de caràcter orientatiu quedant MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L exempt de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d’exactitud, efectivitat o actualització en aquesta informació. MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L es reserva el dret a modificar el contingut de la pàgina web sense previ avís i sense cap tipus de limitació.

MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L adopta mesures per evitar qualsevol dany als usuaris del seu website es poguessin derivar de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, per el qual tampoc assumeix cap responsabilitat en quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

S‘exonera a MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sorgir a l'usuari com a conseqüència d’errors, defectes u omissions, en la informació facilitada per MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L sempre que procedeixi de fonts alienes a MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L

En tot cas, MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de la Empresa. Tota responsabilitat serà del tercer, ja sigui proveïdor, col·laborador, associacions, organismes públics o entitats associades.

Queda prohibit l’accés, registre, navegació, utilització, allotjament i/o descàrregues de materials i/o ús dels serveis del website i/o continguts de MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L per part de menors d’edat. En particular, MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L no garanteix que els Usuaris utilitzin el Portal i els continguts de conformitat amb el present Avís Legal, ni que ho facin de forma diligent i prudent.

La present informació regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom del domini www.mxsoftware.net les quals els usuaris assumeixen i es comprometen a respectar, davant de qualsevol dubte o consulta de les mateixes, així com dels nostres serveis pot contactar amb nosaltres al correu electrònic info@mxsoftware.net en els termes establerts en aquest avís legal.


INFORMACIÓ DE POLÍTICA DE PRIVACITATA efecte del previst en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L, en endavant, MX SOFTWARE, amb NIF: B64465164, informa a l’Usuari de que MX SOFTWARE és el Responsable del Tractament de les Dades de Caràcter Personal amb el fi d’atendre les sol·licituds i/o consultes dels usuaris i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

MX SOFTWARE garanteix la privacitat de les dades de caràcter personal aportades, segons la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de Desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal Real Decreto 1720/2007, del 21 de Desembre, per el que s’aprova el Reglamento de Desarrollo de la LOPD, així com les seves actualitzacions segons el previst en el Reglamento General de Protección de Datos RGPD (UE) 2016/679.

La visita d’aquest Website no suposa que el usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre sí mateix, no obstant durant la visita podrien facilitar-nos dades de caràcter personal a través d’un missatge de correu electrònic o qualsevol dels mitjans disponibles del website, i aquests serien a conseqüència de la seva voluntat en contactar per rebre informació sobre els serveis prestats per MX SOFTWARE.

L’usuari que envia la informació a MX SOFTWARE és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant a MX SOFTWARE de qualsevol responsabilitat al respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES

¿Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L
CIF: B64465164
Adreça: C/ VILAMIROSA 92 - 08560 - MANLLEU (Barcelona).
Telèfon: 938515369
Correu electrònic: info@mxsoftware.net

¿Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A MX SOFTWARE tractem la informació que ens faciliten les persones interessades (Usuaris d’aquest Website) amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·liciten, així com facilitar als interessats ofertes de productes i/o serveis d’acord amb el seus interessos.

Per una altra banda, també podrem utilitzar la informació que ens faciliti de forma dissociada (sense identificació personal) per a fins interns, com pot ser l’elaboració d’estadístiques i el desenvolupament de plans de marketing amb la finalitat de millorar la seva experiència d’usuari.

¿Quant de temps conservem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre que siguin necessàries per a la finalitat que van ser recollides, o bé no es sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

¿Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Per a les finalitats exposades en el punt anterior (¿Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?), incloent les possibles ofertes prospectives de productes i serveis estan basades en el consentiment que se li sol·licita, i que vostè ens atorga explícitament amb la acceptació d’aquesta política de privacitat.

D’aquesta forma, el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de rebre informació sol·licitada dels nostres serveis.

¿Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a MX SOFTWARE estem tractant dades personals que li concerneixin o no, a més de sol·licitar una còpia de les mateixes.

-Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que varen ser recollides.

-En determinades circumstàncies o per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament o oposar-se al tractament de les seves dades, MX SOFTWARE deixarà de tractar les dades, a excepció de motius legítims imperiosos, en aquest cas únicament les conservarem per al exercici o la defensa de reclamacions.

-I per altra banda, els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades, obtenint una còpia de les seves dades personals en un format electrònic estructurat i d’ús habitual, així com transferir les seves dades, i altres informacions que hagi facilitat , d’un sistema de tractament electrònic a un altre.

-En qualsevol cas, de considerar-ho procedent vostè té dret de prestar reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) o bé a les autoritats de control competents que correspongui.


INFORMACIÓ DE POLÍTICA DE COOKIESMX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L NO utilitza en aquesta pàgina web la tecnologia “cookies” permanents pròpies, només “cookies” de sessió i la visualització dels mapes de Google poden comportar la utilització de “Cookies” de tercers (a les quals MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L no hi té accés).

MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L, a través del present document, recull la seva Política de recollida i tractament de cookies, en compliment del dispost en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE).

Si s’utilitzessin cookies, aquestes s’emmagatzemarien a l’equip terminal del usuari (ordinador o dispositiu mòbil) i recopilarien informació al visitar la pàgina web, amb la finalitat de millorar l’usabilitat de les mateixes, conèixer els hàbits o necessitats de navegació dels usuaris per a poder adaptar-se als mateixos, així com obtenir informació amb finalitats estadístiques.

La present Política de Cookies serà d’aplicació a aquells usuaris que voluntàriament visiten la pàgina web de MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L, complimenten formularis de recollida de dades, accedeixen a les eines que MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L posa a disposició dels seus clients per a gestionar els seus serveis, o utilitzen qualsevol altre servei present en la pàgina web que impliqui la comunicació de dades a MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L, o l’accés a dades per MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L, per a la prestació dels seus serveis.


¿Per què són importants?
- Des d’un punt de vista tècnic, permeten que les pàgines web funcionin de forma més àgil i adaptada a las preferències dels usuaris, com per exemple emmagatzemar l’idioma, la moneda del país o detectar el dispositiu d’accés.

- Estableixen nivells de protecció i seguretat que impedeixen o dificulten ciberatacs contra la pàgina web o els seus usuaris.
- Permeten que els gestors dels mitjans puguin conèixer dades estadístiques recollides en les cookies per a millora la qualitat i experiència dels seus serveis.
- Poden servir per optimitzar la publicitat en cas de mostrar-se als usuaris, oferint la que més s’ajusta als seus interessos.

MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L informa als usuaris de la seva pàgina web, de l’existència de la tecnologia cookies i posa a la seva disposició la present Política amb la finalitat d’informar-los de l’ús i del objecte de les mateixes. El fet de continuar la navegació a través de la pàgina, suposa el coneixement i l’acceptació de la present Política per part dels usuaris.


Declaració de Cookies MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L

Aquesta pàgina web NO usa cookies permanents pròpies per a personalitzar la seva experiència d’usuari i per a estudiar com s’utilitza la nostra pàgina web. SI que utilitza cookies de sessió. També utilitza cookies de tercers per a la navegació del mapa de Google. Vostè accepta les nostres cookies si continua usant aquesta pàgina web.

Les cookies són petits arxius de text que les pàgines web poden utilitzar per a fer més eficient l’experiència de l’usuari.

La llei afirma que podem emmagatzemar cookies en el seu dispositiu si són estrictament necessàries per al funcionament d’aquesta pàgina. Per a tots els demés tipus de cookies necessitem el seu permís.

Aquesta pàgina podria utilitzar tipus diferents de cookies. Algunes cookies podrien ser col·locades per serveis de tercers que apareixen a la nostra pàgina

¿Quins són els diferents tipus de Cookies que podem utilitzar?

- Les de sessió expiren quan l’Usuari abandona la pàgina o tanca el navegador, és a dir, estan actives mentre que dura la visita a la pàgina web i per tant són esborrades del nostre ordinador al abandonar-la.

- Les permanents expiren quan es compleixen l’objectiu per al que serveixen o bé quan s’esborren manualment, tenen data d’esborrat i s’utilitzen normalment en processos de compra online, personalitzacions o en el registre, per a no tenir que introdueixi les contrasenyes constantment, tot i que cap d’aquestes aquestes actuacions són possibles de realitzar en el nostre website.

Per una altra banda, segons qui sigui l’entitat que gestioni l’equip o domini des d’on s’envien les cookies i tracti les dades que s’obtinguin, podem distingir entre Cookies pròpies i de tercers:

- Les Cookies pròpies són aquelles Cookies que són enviades al seu ordinador i gestionades exclusivament per nosaltres per al millor funcionament de la pàgina web. La informació que recollim s’utilitza per a millorar la qualitat del nostre servei i la seva experiència com a usuari.

- Si interactua amb el contingut de la nostra pàgina web també poden establir-se cookies de tercers (per exemple, al interactuar amb botons en mapes de google maps), que són aquelles establertes per un domini diferent de la nostra pàgina web. No podem accedir a les dades emmagatzemades en les cookies d’altres pàgines web quan navegui en aquestes pàgines web.


Tipus de cookies

Les cookies necessàries ajuden a fer una pàgina web utilitzable activant funcions bàsiques com la navegació en la pàgina i l’accés a àrees segures de la pàgina web. La pàgina web no pot funcionar adequadament sense aquestes cookies.

Les cookies estadístiques ajuden als propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació de forma anònima.

Les cookies no classificades són cookies per a las que encara estem en procés de classificar, junt amb els proveïdors de cookies individuals.

En qualsevol cas, els usuaris poden configurar el seu navegador, de manera que es deshabiliti o bloquegi la recepció de totes o d’algunes de las cookies. El fet de no desitjar rebre aquestes cookies, no constitueix un impediment per a poder accedir a la informació de la pàgina web de MX SOFTWARE EXPERIENCE AND SERIOUSNESS S.L encara que l’ús d’alguns serveis podria ser limitat. Si un cop atorgat el consentiment per a la recepció de cookies, es desitgés retirar aquest, s’hauran d’esborrar aquelles emmagatzemades en el equip de l’usuari, a través de les opcions dels diferents navegadors.

La forma de configurar els diferents navegadors per a exercitar les acciones senyalades en los paràgrafs anteriors, es poden consultar en les següents adreces que no depenen de MX SOFTWARE EXPIRIENCE AND SERIOUSNESS S.L.:
Firefox des d’aquí.
Chrome des d’aquí.
Explorer des d’aquí.
Safari des d’aquí.
Opera des d’aquí.

És possible que actualitzem la Política de Cookies de la nostra pàgina web, per aquest motiu li recomanem revisar aquesta política cada cop que accedeixi a la nostra pàgina web amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre com i per a què usem les cookies. La Política de Cookies es va actualitzar per última vegada a data 11 de novembre de 2017.
avís legal / política de privacitat / política de cookies / condicions generals d'utilització
Mx Software Experience And Seriousness, S.L
C. Vilamirosa, 92 - 08560 Manlleu (Barcelona)
Tel:938515369 - Mail:info@mxsoftware.net